HTML

Állatvédelem

Állatvédelem és minden ami az állatokkal kapcsolatos. Információk, hírek, tudnivalók. Állatokkal kapcsolatos történetek. Bárki ajánlhat témát és hozzászólhat a fórumon.

Friss topikok

  • Chevihun: Szia! Szeretném megosztani ezt a blogbejegyzést az Instagram oldalamon, persze csak a beleegyezése... (2017.10.09. 22:38) Állat kisérletek
  • Hajdú Edit: Köszönöm! (2008.01.09. 10:38) Wass Albert: Mese a kék hegyekről
  • bartalos klára: sziasztok nálunk rajkán fekete vagyis szén és kék cinkék vannak már 10 éve ettetem öket de csak a ... (2008.01.02. 16:42) Madáretetés 2

Linkblog

2008.01.04. 18:46 Nandagopaladasa

Segíts!

A tatabányai gyepmesteri telepen altatásra várnak a kutyusok, mert átszerevezés alatt áll. Közel 20 kutya van ott irdatlan körülmények közt tartva, akik még kaptak 2 hetet az életben maradásra. Szeretnénk, ha minél többet meg tudnánk menteni. A Tappancs menhely teljesen megtelt, ebben segíteni nem tudunk,de ha valaki magához tudna venni egy-két kutyust, biztos nem bánná meg, nagyon hálásak minden egyes jó szóért. Természetesen az oltást, chippelést, féregtelenítést az alapítvány magára vállalja, mi ebben tudunk segíteni, csak helyünk nincsen. Kérek mindenkit, hogy küldje el minden ismerősének, mert az idő nagyon rövid, és így, ha nem sikerül őket megmenteni, csak meghosszabbítottuk a szenvedésüket. Előre is köszönöm mindenkinek a megértését, és hogy továbbküldte, még ha utálja is a körleveleket. http://www.tappancs.atw.hu tappancsalapitvany@gmail.com 06-20-238-5044 06-70-772-5003 06-20-931-2808 06-30-653-9108 06-30-246-0418

Szólj hozzá!

Címkék: kutya menhely


2007.12.31. 19:43 Nandagopaladasa

BUÉK!

Boldog Új Évet Kívánok!

B ékés álmainkba ne csalódjunk soha
O ltalmazzon minket angyalok mosolya
L elkünkben béke és szeretet virítson
D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson
O stoba szólamra ne hajoljon szívünk
G azdagság kísérje minden vidám léptünk

Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé
J övendőnk munkája ne váljon kereszté

É jszaka pompásan ragyogjon csillagod
V eled lehessek amikor csak akarod
E gymásra találjon most minden kereső
T ársával éljen minden egymást szerető

K özösen tegyük szebbé ezt a világot
Í zleljünk már most mennyei boldogságot
V áljon minden titkos, szép álmunk valóra
Á ldott legyen minden együtt töltött óra
N evetni tudjunk és őszintén örűlni
O dvas idő fogát messze elkerülni
K eveset mondok végül, de szépet: Kívánok Boldog Új Évet!

Szólj hozzá!

Címkék: buék


2007.12.27. 09:30 Nandagopaladasa

Tréfás, de igaz

Egy kutya gondolkodik: - Itt lakom ezzel az emberrel, aki etet, meleg szállást biztosít, simogat és szeret engem. Ezek szerint o az Isten? Egy macska gondolataiból: - Itt lakom ezzel az emberrel. Etet engem, simogat, takarít, szállást biztosít. Ezek szerint én vagyok az Isten.

Szólj hozzá!

Címkék: kutya isten macska


2007.12.24. 07:39 Nandagopaladasa

Wass Albert: Mese a kék hegyekről

Hello. Szeretnék ezzel a történettel a mai napra Boldog Karácsonyt kívánni minden kedves olvasónak.
Wass Albert:
Mese a kék hegyekről

A nagy irtásról, ahova az őzek hajnalonként legelni kijártak, messzire elláthatott a szem. Széles nagy völgyek, hullámos dombhátak fölött távoli hegyekig. Kékek voltak ott messze azok a hegyek, szépségesen kékek. És a fiatal őzek, kik éppen látni tanulták a világot, megkérdezték mindig anyjukat:

- Miért kékek ott túl azok a hegyek?

És az őzanyák emlékezet óta, mindig ugyanazt felelték ilyenkor:

- Mert ott nincs farkas és nincs róka. Nincsenek kutyák és nincsenek gonosz emberek. Csak békesség van ott, nyugalom és csönd. Csupa lóhere nő a réteken, és soha sincsen tél. Szél nem jár arra, és a lomb nem hervad el. Nincsen hó, fagy, csupán jó meleg, nap nap után. Azért olyan kékek azok a hegyek.

- Akkor miért nem megyünk oda? - kérdezte meg erre valamennyi kis őz emlékezet óta, aki csak ott nőtt föl a nagy irtáson.

És valamennyi őzanya, aki valaha is fiakat nevelt, ezt felelte erre:

- Nem lehet, fiacskám. Nem lehet.

És sóhajtott hozzá, vágyakozó szomorúsággal, ahogy csak őzanyák tudnak sóhajtani.

Az őzfiak legnagyobb része nem kérdezősködött tovább. Belenyugodtak abba, hogy nem lehet. Őzek voltak, és az őzek sorsa belenyugodni a változatlanba. De minden esztendőben akadt egy-egy a nagy irtás őzfiai között, aki tovább nyújtogatta vékonyka nyakát, meresztgette kíváncsi két szemét a kék hegyek felé, és tovább kérdezett.

- Miért nem lehet?

Ilyenkor az őzanya, kinek ilyen kíváncsi fiacskája volt, megbotránkozva csapta hátra a füleit, úgy mondta:

- Nem lehet, mert nem lehet!

És dobbantott is hozzá a lábával, ahogy haragos őzanyák szoktak.

Olyan őzfiú, aki ebbe se nyugodott bele, egy ha akadt csak minden esztendőben. Aki megkérdezte:

- Akkor honnan tudni, hogy mi van ott? Ha nem lehet oda menni és megnézni?

Az őzanya, akit ez a kérdés ért, elkomolyodva és nagyon titokzatos képpel ennyit felelt csupán:

- Onnan jöttek volt az őseink. Valamikor nagyon-nagyon régen.

Többet aztán nem mondott egy szót sem. Ha pedig a fiacskája ebbe se nyugodott bele, és tovább merészelt kérdezősködni, úgy meglökte, hogy menten belesuppant egy tüskés szederbokorba, és alaposan összeszurkálta magát benne. Többet aztán nem kérdezősködött senki a kék hegyek felől álló esztendőig. Csak bámulták az őzek hajnalonként álmodó nagy szemekkel a távoli kék meseföldet, mely csupa édes levelû lóherét terem, ahol nincsen farkas és nincsen róka, nincsenek kutyák és gonosz emberek, nincsen szél, és nem hull le a lomb. Télen, amikor zúgó förgeteg kavarta a havat, dideregve húzódtak össze fagyos vackukon az irtás őzei, és álmodtak a messzi kék hegyekről. Szemüket lehunyták, hogy ne lássák maguk körül a jeges szürkeséget, és gondolatban ott legeltek az örök-napfényes lóheremezőkön, ahol nincsen tél soha, nem fáznak és nem éheznek az őzek.

Így volt ez, mióta csak őzek éltek az erdőben, és nem változott azóta se semmi.

Csak éppen egyszer. Egyszer történt valami.

Egy fiatal őzbak, egyike azoknak, akik nem nyugosznak bele, elhatározta, hogy megkeresi az utat, mely visszavezet a messzi kék hegyekhez.

Kerek esztendőn át készült a nagy útra. Edzette magát. Nagyokat szaladt meredek hegyoldalakon. Árkokat ugrott. Erősítette izmait.

Tervét nem árulta el senkinek, csak játszótársának, egy másik fiatal őznek. Mikor eljött a tél, és vacogva kaparták együtt a havat élelem után, biztatva mondogatta:

- Meglelem az utat, biztosan meglelem, és visszajövök érted. Nem fázunk többet és nem éhezünk többet. Napos lóheréseken legelünk örökké.

Ha farkas elől bújtak, vagy csahos vadászkutyák kergették őket, így bátorította remegő kis társát:

- Ne félj, ott nem lesz több veszedelem. Ott nincsen farkas és nincsenek kutyák. Megkeresem az utat, meg én, és visszajövök érted!

Eltelt a tél. Izmos fiatal bak lett belőle. Szürke ruháját levedlette, agancsa is kinőtt. Aztán egy szép, harmatos nyári hajnalon így szólt társához, a karcsú kis őzsutához:

- Most elindulok. Várj reám, mert visszajövök érted, és elviszlek magammal azokba a szép kék hegyekbe, ahol örök a csönd és a nyugalom, nincsen szél és nincs veszedelem, és nem hull le a lomb soha.

Azzal elindult. Ment, ment, szemközt a kék hegyekkel. Völgybe le, dombra fel. Ment, mendegélt réteken, mezőkön át. Patakokon és gerinceken át, ment, ment.

Egy szép napon egy nagy folyóhoz ért. Ahogy ott állt és nézdegélt, meglátott a folyó partján egy vadmacskát. Hevert a napon és ásított.

- Jó napot - köszönt illedelmesen a fiatal őzbak - hol lehet átmenni ezen a nagy vízen?

A vadmacska ránézett és csodálkozott.

- A vízen? Ott lentebb, a fákon túl. De miért akarsz átmenni?

- A kék hegyekhez megyek - felelte büszkén az őzbak.

- A kék hegyekhez? - bámult rá a vadmacska. - Melyik kék hegyekhez?

- Hát van belőlük több is? - ütődött meg az őzbak.

- Minden hegy kék - felelte a macska, és ásított.

- Tévedsz - rázta meg az őzbak a fejét - amelyiken én lakom, az nyáron zöld és télen fehér!

- Igazán? - álmékodott a vadmacska. - Azt hittem, hogy csak nálunk van ez így!

Azzal nyújtózott és újra ásított.

Az őzbak megkerülte a fákat, és meglelte a gázlót. Átkelt a folyón. Néhány napra rá a hegyek lábánál volt. Felnézett rájuk, és a szíve boldogan vert.

- Itt vagyok hát végre! Ugye, hogy megleltem az utat?

Lent zöld volt a hegy, nem kék. Éppen olyan zöld, mint odahaza. Bükkfák voltak rajta, és tisztások. De fönt, egészen fönt kék volt igazán!

Elindult hát fölfelé.

A tisztásokon fű nőtt, rendes fű. Elvétve akadt lóhere is közte. Nem baj, gondolta magában, ha nem is tiszta lóhere az egész, ahogy anyánk mondta. Fontos, hogy nincs tél és nincs veszedelem.

Tetszett a hely. Szépek voltak az erdők, és a tisztások is szépek. A forrásoknak jó vize volt. Kiválasztott hát egy szép helyet magának, és ott megtelepedett. Evett, ivott, hevert.

- Jól kipihenem magam - határozta el - aztán visszamegyek, és elhozom őt is. És mindenkit, aki jönni akar!

Boldog volt. Szeretett volna belekiáltani a világba: megleltem az utat a kék hegyekhez! Nincs többé tél! Nincs többé éhezés, fázás! Nincs több veszedelem!

Evett, ivott, pihent. Gyönyörködött a beteljesült álomban. Az idő telt. Egy este aztán elhatározta:

- Holnap elindulok vissza.

Azon az estén hűvös szél indult. Éjfél körül megeredt az eső. Reggel is esett.

- Megvárom, míg kitisztul - gondolta.

Várt. Az eső esett. Nyirkos ködrongyok fityegtek a fákon. Szürke volt az ég, szürke volt a föld. Barátságtalan szél süvített az erdőn. Vizes volt minden és hideg.

A fiatal őzbak elszomorodott kissé.

- Úgy látszik, itt is van eső. Nem baj - vigasztalta magát - de nincsen tél és nincsen veszedelem. Ez a fontos.

Néhány napig esett, aztán egy éjszaka megfordult a szél. Csípősen fütyült a fák tetején, és az égen megjelentek a csillagok.

- Napsütés lesz megint! - örvendezett a fiatal őzbak. - Reggel megmelegszem és indulok!

Hajnalra valóban kisütött a nap. De a fű recsegett, amikor kilépett a tisztásra. Fehér volt és furcsán recsegett.

Döbbenve hajolt le a fűhöz és megszagolta.

- Dér... - suttogta. - Dér!

És ahogy fölemelte a fejét, meglátott egy nyírfát és a nyírfán néhány sárga levelet. Sokáig állt ott mozdulatlanul, és a sárga leveleket nézte.

Hirtelen tompa ütés érte a lábát, és fülébe csattant egy puskalövés. Egyetlen ugrással a sűrűben volt, és rohant fölfelé. Háta mögött éles hangon csaholt egy kutya. Futott, menekült riadt rémülettel. Aztán valahol messze, bent az erdő sűrűjében megállt. Nézte a lábát. Vérzett. Éles fájdalom szaggatta a sebet. Lehajtott fejjel, sokáig állt ott. Aztán lassan, bicegve lement a patakhoz, belegázolt a vízbe, és sokáig, sokáig állt ott. A kutya már nem csaholt többé. Mélységes csönd ült az erdőn.

Később kisántikált a patakból, bevánszorgott a sűrű szedresbe és lefeküdt. Napokig feküdt ott mozdulatlanul. Mikor az éhség lábra állította, bicegett. Evett, ivott, újra lefeküdt. Napokig, napokig.

Közben megsárgultak körülötte a fák, és szellőjáráskor levelek hullottak. Nagy veres foltok lepték el a szedrest is, mintha valami láthatatlan óriás váltott volna keresztül az erdőn.

Mire begyógyult a seb, már hószaga volt a szélnek. Kopasz gallyakat zörgettek a fák. Hegyek tetejét hasukkal súrolták a lompos, vándorló felhők.

Lassan megindult lefelé. Mire a sűrűből kiért, szállingózni kezdett a hó is. A szálasban lihegve rohant el mellette egy idegen őz.

- Fuss! Menekülj! - kiáltott oda rémült lihegéssel. - A túlsó patakban farkasok járnak!

Egy jó darabig együtt futottak, aztán egy gerincen az idegen őz megállt.

- Nem láttalak még erre. Hova való vagy?

- Messzire - felelte a fiatal őzbak lihegve.

Szeme keresve nézett a távolba, és lám, völgyek és dombok szürke hullámain túl egyszerre meglátta az otthoni hegyek halvány körvonalait.

- Onnan jöttem - mondta, és orrával a messzi hegyek felé bökött.

- A kék hegyekből? - döbbent reá az idegen őz.

Megütődve hallotta a kérdést, és ahogy újra oda nézett, valóban kékek voltak a hegyek ott messze. Az otthoni hegyek. Kékek!

- Onnan - bólintott elszorult szívvel.

- Az nem lehet - rázta meg a fejét határozottan a másik - ott nincsenek őzek. Valamikor az őseink jöttek onnan. Ott nincs farkas és nincs róka. Nincsenek kutyák és nincsenek gonosz emberek. Örök a békesség, a nyugalom és a csönd. Csupa lóhere terem a réteken, és soha sincsen tél. Szél nem jár arra, és lomb nem hervad el. Azért olyan kékek azok a hegyek. Hazudsz, ha azt mondod, hogy onnan jöttél!

Azzal megvetőleg elfordult tőle és elment. Vissza se nézett.

A fiatal bak még állt egy darabig, és bámult, bámult, döbbenve a távolban ködlő kék hegyek felé. És egyszerre valami mérhetetlen nagy vágy fogta el, valami fájdalmas és szomorú vágyakozás a régi irtás után, az ismerős szálasok, meghitt tisztások, védelmező sűrűségek után. A patak után, melynek fodros tükrében először nézegette növekvő agancsát, a sűrű lombú kis fenyő után, melynek védelmében meghúzódni jó volt...

És lassan, bicegve, lehajtott fejjel elindult a kék hegyek felé.

A hó akkor még sűrűbben hullott. Mire az erdő aljára ért, már fehér takaró födte a mezőket is, míg szeme ellátott, és a puha fehér hópelyhek percek alatt elfödték a nyomát is, mintha csak arra se járt volna soha.

Fagyos tél volt, mire hazaért. Éhes őzek kaparták fázva a havat.

Bicegve, lassan haladt az irtáson fölfelé. Borzolt volt és sovány. A kis őzsuta messziről meglátta, és örömtől csillogó szemekkel rohant elébe a havon keresztül.

- Hát megtaláltad? Hát igazán visszajöttél értem? Ugye, indulunk máris! Olyan rossz itt! Hideg van, és nincs mit enni! Ugye, elviszel innen az örök napsütésbe, lóherés rétekre, ugye elviszel...?

Az őzbak megállt. Visszanézett a messzi kék hegyekre, és lehajtotta fejét.

- Anyánknak igaza volt - mondta halkan - nem lehet oda menni.

Így volt.

És havazott.

2 komment

Címkék: farkas kutya őz kék hegyek vadmacska


2007.12.23. 21:34 Nandagopaladasa

Madáretetés 2

 

Kevés ember tudja közömbösen szemlélni a fagyos, téli napokon eleséget kereső madarakat. A tél számunkra, emberek számára is nagy kihívás, és érezzük, hogy bizony a természetben milyen komoly erőpróba lehet. A madarakat etető ember amellett, hogy gyönyörködik szárnyas látogatói látványában és jóleső érzéssel figyeli táplálkozásukat, egy nagyszerű emberi tulajdonságról is számot ad: önzés nélkül segít.

Hogyan is kell etetni a madarakat? A fagyok beállta után (november vége, december eleje) kell elkezdeni az etetést, és amíg tart a hideg idő (február végéig), folyamatosan eleséget kell rakni a madáretetőbe. Enyhe időben kevesebbet adjunk. Szinte mindegy, hogy az etető milyen anyagból készül, legyen az műanyag flakon, régi gumicsizma, egy kis átalakítással máris madáretető varázsolható belőle. Mi mégis azt ajánljuk, hogy a madárbarát kertben lehetőleg természetes anyagból, fából készítsenek etetőt, olyat, amely nyáron is a kert díszei közé tartozik. Néhány madárvédő a fák természetes odvaiba, letört faágak helyén kialakult üregekbe rak táplálékot (Nem a madárodúba!). A mellékelt ábrákon és fotókon néhány etető látható.

Az etetéshez legjobb a napraforgó mag, ezt a legtöbb madár szívesen megeszi. Néhány madárfaj, pl. a sármányok és a pintyfélék inkább a földön keresik a táplálékukat, ezért hómentes helyre érdemes kiszórni számukra üzletekben kapható pinty eleséget, rostaalját, búzát stb. A feketerigó, a vörösbegy a konyhai hulladékot is szívesen átböngészi. Aki a ház körüli szerves hulladékot komposztálja, az előbb-utóbb felfedezi a komposztdomb környékén tanyázó feketerigót, vörösbegyet. A madarak részére ki lehet helyezni néhány szem félbe tört diót is. A fenyőrigók szívesen lakmároznak a gyümölcsfákon maradt almákból. A faágakra marhafaggyút is ki lehet akasztani. Igazi madárkalácsot is készíthetnek, melynek receptje a Madárkarácsony akció felhívása alatt olvasható.

Mivel ne etessen?
Ne adjon a madaraknak sózott szalonnát, sem kenyeret!

Madárkalács készítése
Olvasztott marhafaggyúba keverjen napraforgót, diót, mogyoródarabokat. A lényeg a marhafaggyú, mint kötőanyag, a magvak arányán lehet változtatni. Ha nincs más, a napraforgó mag is elég hozzá. A hidegben megszilárdult, megdermedt madárkalácsot akassza ki egy fa ágára (mielőtt megdermedne, lógasson bele egy madzagot).

odvas fákban gazdag erdőrészeket szereti, de városokban is sokfele találkozhatunk vele kertekben, parkokban, temetőkben, ahol nagyobb, idősebb fákat talál fészkeléshez. Odúlakó madár.
Szinte kizárólag a fák törzsén vagy vastagabb ágain láthatjuk, amint harkály módjára kúszik a fákon, miközben lárvákat, rovarokat keresgél a fák repedéseiben. Az egyetlen madárfajunk, amely képes a fán fejjel lefelé is mozogni.
A madár felsőteste palaszürke, alsóteste narancsos-rozsdás színezetű, hosszú fekete szemsávval és hegyes, árszerű csőrrel.
Télen gyakran megjelenik az etetőn, ahol elsősorban napraforgómagot fogyaszt.

Szajkó (Garrulus glandarius):

A mindenki által közismert mátyásmadár, amely erdeink színpompás varjúféléje. Napjainkban minden parkosabb élőhelyen megjelenik a városban és sajnos sok énekesmadarunk költését tönkreteszi fészekrablásaival.
Összetéveszthetetlen más madárral, fekete-fehéren csíkozott fejtetejével, vastag fekete bajuszsávjával és túlnyomórészt rózsaszínes barna hátával és alsótestével. Evezőtollai feketék, szárnyán széles fehér tükörrel, a nagy szárnyfedők világoskékek, amely leginkább a repülő madáron tűnik fel. Farcsíkja hófehér, farka fekete.
Igen éber madár, az erdő egyik őre, veszélyhelyzetben, héja feltűnésekor vagy ember közeledtére hangos, recsegő vészkiáltásba kezd.
Télen gyakran megfordul a kertekben mogyorót, diót, makkot keresve, de az etetőn is megjelenik olajos magvakért.

Házi veréb (Passer domesticus):

Közismert városi madarunk, kizárólag urbanizált környezetben fordul elő. Minden életfeltételét megtalálja a városokban, falvakban, egyéb településeken.
A nemek könnyen megkülönböztethetőek, a hím fejteteje szürke és széles fekete torokfoltja van, amely az öregebb egyedeknél egészen a begyre is kiterjed. Alsóteste piszkosszürke, felsőteste sötétbarna, csíkos mintázattal. A tojó példányok sokkal egyszerűbb kinézetűek, hiányzik a szürke sapka és a fekete torok, de egy, határozott vastag, világos szemsávjuk van.
Igen agresszív madarak, sokszor a cinegéket is elzavarják az etetőről, ezért érdemes oldalról zárt és csak alulról nyitott dúcetetőket kihelyezni vagy lopótökből, műanyag palackból készített etetőket kiakasztani a cinegék számára.

Mezei veréb (Passer montanus):

Szintén nagyon gyakori madár, bár elsősorban vidéken, falvakban, tanyáknál, gazdasági épületek közelében telepszik meg, mindig emberi környezetben.
Nyugat-európai állománya fogyatkozóban van, ezért is helyezte az Európai Unió természetvédelmi oltalom alá és választotta az MME a 2007-es év madarának.
Rokonától, a házi verébtől tiszta csokoládébarna fejétől, barna arcfoltjától és kisebb méretétől lehet megkülönböztetni. A nemeket terepi megfigyeléssel nem lehet meghatározni.
Rendszeres vendége az etetőknek, nagyobb kertekben, parkokban, temetőkben vagy külvárosi, peremkerületi részekben sokfelé találkozhatunk vele.

Erdei pinty (Fringilla coelebs):

Egyik leggyakoribb pintyfélénk, középhegységi és dombvidéki erdeink jellegzetes madara, de mára a városok nagyobb kertjeiben, parkjaiban is fészkel.
Jellegzetes és igen hangos énekét áprilistól hallhatjuk. A hím igen színes madár, kékesszürke fejjel és rózsaszínes-borvörös beggyel, mellel és alsótesttel. A tojó sokkal egyszerűbb szürkés-barnás színű, de mindkét nemen jól látható a fekete szárnyakon lévő fehér vállfolt és szárnycsík.
Az etetőkön szívesen megjelenik, de leginkább a földön láthatjuk, amint az etetőből kiesett magokat szedegeti.

Fenyőpinty (Fringilla montifringilla):

A skandináv országok fészkelő pintyfaja, amely sokszor nagy csapatokban lepi el Közép-Európát a hidegebb teleken.
A hím és a tojó egyaránt színpompás madár, kékesfekete fejükkel, narancsos mellükkel és fehér alsótestükkel. Persze téli tollruhájuk , amikor hozzánk érkeznek, sokkal halványabb színekben őrzi meg a nyári tollazat szépségét, de narancssárga mellük és vállfoltjuk ekkor is megmarad. Röptében feltűnő fehér farcsíkjuk van.
Elsősorban a bükkfák termését fogyasztja nagy mennyiségben, de télen gyakorta megjelenik az etetőn, ahol pintyeleséget és olajos magvakat fogyaszt.

Zöldike (Carduelis chloris):

Igen, gyakori egész évben látható madarunk. A városokban is sokfelé fészkel, de mindig örökzöldek (fenyőfélék, tuják, tiszafa) közelében telepszik meg, amelyek jó búvóhelyet és fészkelési lehetőséget kínálnak számukra.
Az egész madár színe mohazöld, némi szürke arcfolttal és karevezőkkel, a szárnyon széles sárga szárnycsík látható, amit a kézevezők sárga szegélye alkot. A tojó példányok barnásabb zöldek, nem olyan élénk színűek, mint hímek.
Télen nagy, akár más pintyfajokkal alkotott vegyes csapatokban láthatók a szántókon, tarlókon gabona -és gyommagvakat keresve.
Az etetőkön gyakori vendég, olajos magvakat, főleg napraforgómagot eszik.

Tengelic (Carduelis carduelis):

Stiglic néven is ismert, tarka kis pintyféle, amely gyakran fészkel parkokban és kertekben, főleg lombhullató, ritkábban örökzöld fákon. A zöldikéhez hasonlóan szintén állandó madarunk.
Fekete-fehér-piros arcáról, világosbarna hátáról és fekete szárnyain keresztül húzódó széles sárga szárnycsíkjáról könnyen felismerhető. A nemek nagyon hasonló színezetűek, nem lehet őket meghatározni.
A többi pintyfajhoz hasonlóan nagy csapatokba verődnek télen, és ugarokon, parlagokon keresgélnek gyommagvak után.
Az etetőn rendszeresen megjelenik olajos magvakért, pintyeleségért.

Csíz (Carduelis spinus):

Az északi országok és a szubalpin régió jellemző pintyfaja, leginkább lucosokban fészkel. Magyarországon az Északi-középhegységben, a Kőszegi �és a Soproni - hegységben fészkel elszórtan.
Télen nagy csapatokban jelenik meg hazánkban, főleg az égeresekben és nyírfákon, ugyanis ezek a fáknak a termései a legjelentősebb táplálékforrásai.
A madarak zöldessárga színűek, sávozott háttal és testoldallal, a hímek fejteteje és torka fekete. A tojók fakóbb színűek a hímeknél, a fekete fejtető és a torok fekete színe hiányzik. A tengelichez hasonlóan fekete szárnyukon széles sárga szárnycsík látható.
Etetőn ritkán jelennek meg, de ha nem találnak a szabadban természetes táplálékot, akkor szívesen fogyasztanak pintyeleséget vagy olajos magvakat.

Süvültő (Pyrrhula pyrrhula):

Egyik legszebb, a pintyfélékhez tartozó énekesmadarunk, amely tőlünk északabbra fekvő országok és a szubalpin régió fészkelő madara. A csízhez hasonlóan főleg tűlevelű vagy ritkábban elegyes erdőkben telepszik meg. Magyarországon elszórtan fészkel, lucosokban az Északi-középhegységben (Zemplén, Bükk) és a Kőszegi -, Soproni � hegységben.
A nemek egyértelműen meghatározhatók, a hím egész alsóteste és arca rózsás-pirosas, palaszürke háttal és fekete sapkával, a tojó alsóteste viszont szürkésbarna színű és szintén fekete sapkája van. Mindkét nem szárnyai feketék, fehér szárnyfolttal és széles fehér farcsíkjuk van, amit röptében lehet leginkább jól látni.
Az etetőn ritkán mutatkozik, inkább parkok, kertek ostorfáinak, juharfáinak és japánakácainak termését fogyasztja.

Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes):

Középhegységeink és dombvidékeink gyakori fészkelője, főleg lombhullató erdőkben és gyümölcsösökben költ. Ősszel és a tél folyamán kisebb csapatokba verődik és ilyenkor a városok kertjeiben és parkjaiban is rendszeresen megjelenik.
Igen nagy termetű madár, vastag, robosztus csőréről, (ami a meggy , cseresznye és egyéb magok feltörésére szolgál), rózsaszínes tollazatáról, sötétbarna hátáról és fekete-fehér szárnyairól könnyen felismerhetjük. Röptében jól látható a széles fehér szárnycsíkja. A nemeket terepi megfigyeléssel igen nehéz elkülöníteni, a tojó halványabb színében és a szárnyán található némi eltérésben különbözik a hím példányoktól.
Télen elsősorban bogyókat, terméseket eszik, de az etetőn is szívesen megjelenik napraforgómagért.

2 komment

Címkék: madarak madáretetés


2007.12.23. 21:20 Nandagopaladasa

Madáretetés

Sok ember gondolja úgy, hogy a madarak téli etetése nagyon fontos dolog. A rendszeres etetéssel elérhetjük, hogy sokkal több színes madarunk énekeljen vagy éppen pusztítsa a rovarkártevőket jövőre a kertben.

Erdei pinty A kis énekeseink legtöbbje télen nem is látható nálunk, mert a rovarevő madarak egyszerűen nem találnak táplálékot, ősszel melegebb tájakra vonulnak, egyesek egészen Dél-Afrikáig, ahol a mi telünk idején van éppen nyár és sok-sok rovar. Természetesen nem csak a kis énekesmadarak, hanem a nagytestű gólyák, gémfélék, darvak, récék, vadludak, egyéb vízimadarak , de a ragadozók is jórészt elvonulnak. Vannak viszont olyanok is, melyek a távoli Északon költenek és a kellemesebb Kárpát-medencében töltik a telet. Ilyenek a süvöltő, téli pinty, zsezse, csonttollú, nagy őrgébics, néhány ragadozó madár, de a közismert vetési varjú is, mely október 14 és 17 között jelenik meg csapatosan a városi parkokban és március elején egyik napról a másikra hirtelen hazaindul a lengyel-orosz síkságra költeni. (Különben tavasszal az egyre hosszabbodó nappalok indítják be bennük a szexuálhormonok termelődését.)

 

Csuszka Mivel etessünk?


A télen nálunk maradó és költési időben fiókáit rovarokkal etető énekesmadarak, például cinegék, csuszka, harkályok, de még a verebek is kénytelenek magokat enni. Legjobb számukra a napraforgó magja, mely olajtartalma miatt jelentős energiatartalékot ad a hideg napokon. A cinegéket etethetjük kiakasztott szalonnabőrdarabbal, marhafaggyúba kevert és belefagyott vegyes magvakkal (madárkalács), dióbél hulladékkal is.
A pintyfélék szeretik a földről fölszedni a napraforgómagot, kölest stb., de a tarka tengelic, a meggyvágó vagy a zöldike és a csíz még a szélben himbálódzó műanyagflakonon vízszintesen keresztüldugott hurkapálcikára is rászáll a napraforgómagért.
Rigókat és áttelelő vörösbegyet a talajra kiszórt apróra vágott almával, konyhai ételmaradékokkal - mint főtt sárgarépa, burgonya, rizs, felvágott vagy más húsféle - etetünk. Nagyon szeretik a túrót vagy a keményre főtt tojást is, de ezekkel etetni már drága mulatság.
Balkáni gerlét és házi (parlagi) galambot búzával, kukoricával is etethetünk. A balkáni gerle egyre ritkább, mióta a háztáji baromfitartás is lassan visszaszorul, így kevesebb elhullott takarmányhoz jutnak hozzá. A másik problémát számukra a lakott területekre beköltözött szarkák okozzák, melyek szívesen fogyasztják a gerlék tojásait, fiókáit. A városi galambokat jobb, ha nem etetjük, úgyis sok kárt okoznak a műemléképületeken és többféle betegséget is terjesztenek.

 

Mivel ne etessünk?


A kenyérmorzsa olyan eleség, mellyel vigyázni kell. Valójában jó táplálék, de csak annyit adjunk a madaraknak, amennyit még aznap elfogyasztanak. Nedves időben a kenyérmorzsa maradéka könnyen megromlik, a rajta elszaporodott baktériumok megsavanyítják. Ettől viszont a madarak bélhurutot kapva elpusztulhatnak.

 

Feketerigó Hol etessünk?


A cinegéket lehet az ablakra kívül fölerősített etetőben, vagy egy közeli faágra függesztett etetőn is táplálni. Aki város vagy község szélén kertes házban lakik, saját lábon álló dúcetetővel is etethet. A cinegék nagyon ügyesek, alulról is be tudnak repülni egy oldalról pl. üveglappal zárt etetőbe, nem zavarja őket, ha az etető a szélben himbálódzik, stb. A verebek sokkal ügyetlenebbek, de azért tanulékonyak, az oldalról nyíló ablaketetőket könnyen ellepik és hamar elfogyasztják a cinegéknek kitett elemózsiát.

 

Kékcinke Madáritató


A madaraknak fontos az ivóvíz is, ahol kerti itatóban folyamatosan biztosítunk számukra friss vizet, ott szívesebben költenek tavasszal. Ráadásul fürdeni is szeretnek, de az átázott tollruhával nehezen repülnek föl. Emiatt jobb, ha az itató-fürdetőt nyílt füves területre, bokroktól távolabb tesszük, ahonnan már nagyobb távolságból észreveszik a macskát. Ha télen minden reggel friss vizet öntünk ki nekik, hamar megtanulják, hogy addig jöjjenek inni, míg meg nem fagy a víz.

 

Léprigó Milyen madarakra számíthatunk?


Az etetőn a cinegék közül a szén-, kék-, barát-, fenyvescinege, a csuszka, a nagy-, közép-, kistarkaharkály, pintyfélékből az erdei, fenyőpinty, meggyvágó, zöldike, tengelic és csíz, a sármányokból a citromsármány szokott megjelenni leggyakrabban. Ha a földön is etetünk, vagy oda lehull a maradék, akkor fekete rigó, sőt egy-egy áttelelő vörösbegy, ritkán barátposzáta is szemünk elé kerülhet. Házi és mezei veréb, balkáni gerle ott fordul elő nagyobb számban, ahol még háziállatokat tartanak.

 

Meggyvágó Macska, karvaly...


A nagy "madársűrűség" vonzza a macskákat és télen a könnyű préda reménye a karvalyt is. A macskák ellen azzal védekezhetünk, hogy sűrű, jó fedezéket adó bokroktól távol vagy jó magasan etetünk. Ha a karvaly időnként elfog egy-egy verebet vagy más énekest, az az élet rendje... Nem öl meg többet, mint amennyit elfogyaszt.

 

Süvöltő Madárbarát kert


Az MME, vagyis Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület néhány hónappal ezelőtt új programot indított, felismerve, hogy sokan szeretnének tenni valamit a természetért, de nem tudják, hol kezdjék el. Több százan csatlakoztak már a programhoz, sokan olyanok is, akik nem egyesületi tagok, vagy most lépnek be az MME-be is. Sokan nem csak saját kertjükkel jelentkeznek, hanem iskolakerttel, templomkerttel, önkormányzatok városi parkkal, stb. Kapnak évente három alkalommal hírlevelet, adatlapot, sok madárbarát ötletet az etetéshez, fészekodúk kihelyezéséhez, madártáplálékot termő cserjék ültetéséhez, fészkelésre alkalmas ágvillák metszéséhez, itató készítéshez, az avar bokrok alatti meghagyásához, stb. Ha teljesítették az alapfeltételeket, akkor a házukra vagy kerítésükre erősíthető táblát kapnak, mely hirdeti, hogy ez itt egy "madárbarát kert". Bővebbet a www.mme.hu honlapról tudhatunk meg.

 

Sasetetés Sirályok, hattyúk, túzok, réti sas (keselyűk)


Vannak, akik a budapesti hidakról feldobott kenyérdarabkákkal etetik a lélegzetelállító mutatványokat végző dankasirályokat. Mások a nálunk maradó "félvad" bütykös hattyúkat etetik, szintén kenyérrel. Őrájuk is vonatkozik, hogy az el nem fogyasztott, megsavanyodott kenyér a vesztüket okozhatja.
Nem csak a kis énekesmadarak éheznek télen, hanem a többi, nálunk telelő madár is. Az MME egyik fontos programja a túzokvédelem. A nagyon megfogyott túzokállományt megtartani csak téli etetéssel tudjuk, mert ha elvonul Olaszországban vagy a Balkánon a többségét lelövik. Külön erre a célra vetnek a túzokos területeken repcét, melynek nem csak a magja, hanem a levele is olaj tartalmú, jelentős kalóriát adva a hidegben. Vastag hóréteg alól hótoló gépekkel szokták a repcét szabaddá tenni a túzok számára.
A télen nálunk kóborló réti sasoknak pedig elhullott állatok tetemét vagy haldögöket tesznek ki, így könnyebben kibírják a táplálékszegény időszakot. Az ilyen dögöknél más madarak is megjelenhetnek, mint pl. szirti sas, parlagi sas, egerészölyv, holló, dolmányos varjú és szarka.
Ahol még léteznek egyáltalán keselyűk, ott azokat is csak etetéssel lehet fönntartani, amióta tilos az elhullott háziállatok tetemét a szabadban kint hagyni...

Szólj hozzá!

Címkék: tél madáretetés


2007.12.22. 21:24 Nandagopaladasa

Assisi Szent Ferenc és az állatok

 

Assisi Szent Ferenc Imádta Isten védtelen teremtményeit, az állatokat, s minden állatot a barátjának tekintett. Halála után a közösségek gyorsan szaporodtak Itáliában, de misszióik eljutottak Angliába, spanyol, német  és magyar földre is. Magyarországon először a XIV. században íródott Jókai-kódexben jegyezték le tetteit: prédikált a madaraknak, megszelídítette a városban garázdálkodó gubbiói farkast, testén viselte Krisztus sebeit. 1228-ban avatták szentté. Október 4-én  az állatok Világnapján Assisi Szent Ferenc  az állatok védőszentjének az ő irántuk érzett szeretetét és tiszteletét ünnepeljük

Mikor Gubbio városát farkas támadta, Szent Ferenc megszólította az állatot, s csodás körülmények között rávette, hogy ne támadjon meg ezentúl se embert, se állatot, a városbéliek pedig ennek fejében megígérték, hogy etetni fogják. Az alku sikerét annak lehet tulajdonítani, hogy Szent Ferenc „farkas testvéremnek” szólítja az állatot többször is.

 

(Jókai-kódex, 1430) És a tartományon általmenvén az mondott buzgóságban eleve mondott társival, tekénte az út mellett való némi fákra, kiken áll vala különb-különb madaraknak ezenne soksága, hogy sonha azfélékben nem volt láttatott olyan sokaság. Még annak felette ez fölül mondott fáknak mellette való mezőben lakozik vala különb-különb madaraknak nagy soksága, mely sokaságot nézvén Szent Ferenc, és csudálkodván Istennek ihlésével rajta löttet, mondá társinak: Várjatok meg engemet ez úton, elmegyek, és prédikálok én húgimnak, madaracskáknak. És mene az mezőbe. Ki madarak lakoznak vala az földön, legottan, hogy prédikálni kezde, mend az fán lakozó madarak leszállának őhozzá, és egyetlenbe velek az mezőn megmaradának. De mikoron menne Szent Ferenc őköztük, sokat ő szoknyájával illet vala; sem egyik mindenestul fogván indokoltatik vala. Miképpen mondá Massai fráter Jakab, az szent ember, ki mind az felül mondottakat vallotta vala fráter Masseusnak szájából, ki az csudában volt Szent Ferencnek társa, az szent atyának.

 

Szólj hozzá!

Címkék: farkas ferenc szent madarak assisi


2007.12.22. 20:47 Nandagopaladasa

A ló fohásza

 A Ló fohásza

Amikor véget ér a napi munka, nyújts nekem menedéket, tiszta almot és elegendő helyet az istállóban! Adj nekem ételt és italt, és vigyázz rám! Beszélj hozzám, mert a hangod lesz a gyeplő, légy jó hozzám, és még boldogabban foglak szolgálni, még jobban foglak szeretni! Ne rángasd a szárat, ne nyúlj a pálcáért, amikor emelkedőhöz érünk, ne üss meg, ha nem értelek, adj időt, hogy rájöjjek, mit akarsz mondani! Ne gondold, hogy engedetlen vagyok, ha nem azt teszem, amit te akarsz! Lehet, hogy valami nincs rendben a szerszámmal, vagy a patámmal. Vizsgáld meg a fogaimat, ha nem eszem, talán kilyukadt az egyik, és tudod, hogy az mennyire tud fájni! Ne köss ki túl szorosan és ne vágd rövidre a farkam, mert ez az egyetlen fegyverem a szúnyogok és a legyek ellen! S ha eljön a nap drága gazdám, amikor többé nem lehetek hasznodra, ne hagyj éhezni, vagy fázni, és ne adj el! Ne adj oda idegennek, vagy olyan gazdának, aki halálra kínoz és éheztet! Légy kíméletes hozzám, és adj nekem gyors és kegyes halált; Isten megjutalmaz érte, most és mindörökké, hadd kérjem ezt tőled és ne gondolj tiszteletlennek, ha annak nevében kérlek, aki az istállóban született… Ámen

Szólj hozzá!

Címkék: fohász


2007.12.22. 12:07 Nandagopaladasa

A kutya fohásza

A kutya fohásza:

 


Minden elválásunk - még ha rövid időre is hagysz magamra fájdalmas nekem. Kérlek, vedd ezt fontolóra, mielõtt magadhoz veszel!
Ne szidj, és ne büntess szigorúan!
Neked van munkád, szórakozásod, és céljaid - de nekem csak te vagy...
Kérlek, adj elegendõ idõt arra, hogy megértsem, mit vársz tõlem!
Mielõtt megütnél, gondolj arra, hogy könnyedén össze roppanthatnám a kezedet, - mégsem tennék ilyet soha.
Kérlek, néha beszélj hozzám, mégha szavaidat nem is értem, a hangodat és a hangsúlyodat jól ismerem.
Gondolj arra, hogy valamikor szabadon éltem, engedd, hogy idõnként erdõn-mezõn mozoghassak! - ez jót tesz neked is.
Kérlek, ne sajnáld tõlem a jó falatokat! Legjobban akkor ízlenek, ha tõled kapom - és igyekszem megszolgálni érte.
Te vagy az én gazdám és nem mások. Ezért kérlek arra, hogy ne kényszeríts arra, hogy idegeneknek is szót fogadjak, vagy bohóckodjak nekik, és ne alázz meg elõttük! Ne feledd, hogy idõvel nekem is kialakulnak az egyéni tulajdonságaim, szokásaim, érzelmeim. Fogadd el, hogy számomra ezek ugyanolyan fontosak, mint neked a sajátjaid!
Kérlek gondoskodj rólam, ha beteg, vagy öreg leszek, hisz te is megöregszel egyszer...

Szólj hozzá!

Címkék: kutya fohász


2007.12.22. 10:12 Nandagopaladasa

Könyvajánló: Hűséges Ruszlán

Helo. Ajánlani szeretnék egy remek könyvet Georgij Vlagyimovtól, a címe: Hűséges Ruszlán.

Ruszlán jól tudja, mi jár azért, ha egy kutya már nem érti, mi, miért van. Az ilyen őrkutyát kiviszik a drótkerítés mögé, aztán mindnyájan halják a rövid sorozatot. És a vétkes aki elmélázott, amikor szökni próbált egyí rab, többé nem tér vissza.

És Ruszlán most nem ért semmit: hogy hova tüntek a rabok, hogy miért nincs senki az őrtoronyban, és hogy miért viselkedik olyan furcsán imádott gazdája. Érzi, hogy itt a vég-s valóban: a gazda azt a parancsot kapta, hogy ölje meg a feladat nélkül maradt őrkutyákat, hiszen úgysem lehet őket átnevelni. Őrizni a rabokat, ők csak ehhez értenek, és senkiben sem bíznak meg, csak a gazdájukban.

Ruszlán mégis megmenekül, és a közeli faluban kezd élni a többi volt őrkutyával együtt. Azok lassacskán beilleszkednek az új életbe, új barátokat szereznek a falusi kutyák között, s új gazdát is, aki eteti őket. De Ruszlán nem-ő a végsőkig hűséges a szolgálathoz, s csak azért választ ki magának egy volt rabot, hogy őt őrizze. És mindennap kimegy a vasútállomásra, várja a fogolyszállítmányt-mert egyszer a világnak vissza kell zökkennie az egyetlen értelmes rendbe, ahol szögesdrót mögött őrzik a betegeket az isteni gazdák s az ő hűséges kutyáik.

Vlagyimov kisregénye szép-és kegyetlen-állattörténet, s persze sokkal több annál: megrendítő példázat a Gulág, a diktatúra, a rabság okozta lelki torzulástól, amely köztünk s bennünk van azután is, hogy a szögesdrótokat már rég ledöntötték.

Georgij Vlagyimov 1931-ben született Harkovban. Apja a háború, anyja a sztálinizmus áldozata lett. 1960 - ban kezdett publikálni, s nem sokkal később írta a Hűséges Ruszlánt, amely azonban a hruscsovi olvadás idején sem jelenhetett meg. 1983 - ban németországba emigrált, s ott is hunyt el 2003-ban.

A Hűséges Ruszlán 1989 ben Egy őrkutya története címen jelent meg magyarul.

A könyv ára 2300 Ft.

Baráti üdvözlettel: Nanda Gopala dasa

Szólj hozzá!

Címkék: könyv kutya gulág hüséges ruszlán állattörténet őrkutya


2007.12.22. 09:42 Nandagopaladasa

Állatok karácsonyra

 Hello. Találtam egy felhívást:

Kedves Szülők! Itt a karácsony sok gyerek álma valamilyen kis állat, de leginkább kutya. Sajnos nem szabad megvenni, mert csak addig szereti a kis gyerek amig az ünnep tart. Tisztelet a kivételnek a szülők egyrésze is. Aztán az utcán vagy menhelyen végzi az a szegény állat. Higgyenek nekem én kutyákkal foglalkozom 1986 óta, tudom hogy milyen gonddal jár egy kis állat felnevelése. Csak az vegyen állatot aki felkészült, hogy egy életen át gondozni kell, és sok lemondással is jár.  Igaz aztán a leghűségesebb társa lesz. Ezért kérem nagyon fontolják meg, hogy tudják e vállalni ezt a felelőséget. Üdv.és Kellemes ünnepeket mindenkinek!!! Tolnainé Zsuzsa

Baráti üdvözlettel: Nanda Gopala dasa

Szólj hozzá!

Címkék: utca gyerek kutya szülő karácsony menhely


2007.12.22. 01:03 Nandagopaladasa

Petárda veszély !!!!!!!!

 

Hello.

 

VIGYÁZZ A KUTYÁDRA, INDUL A PETÁRDAVESZÉLY!!! ADD TOVÁBB!!!!
A szilveszteri petárdázáskor minden évben állatok ezrei rohannak világgá - sokan közülük a kocsik kerekei alatt, vagy sintértelepeken végzik vagy sosem jutnak haza. Ezért kérjük a gazdákat, hogy december 31-én egész nap és január 1-én tartsák kedvencüket biztonságos helyen, bezárva. Mivel a petárdák és a kistűzijátékok használata és árusítása 2005 óta tilos, kérjük, a petárdázókat jelentsék be a rendőrségen!

Tapasztalataink szerint a durrogtatást már karácsony után megkezdik, ezért a két ünnep között is fokozott óvatosságot javaslunk a gazdiknak. Ha szükséges, gondoskodjanak előre enyhe nyugtatóról az állatok számára - erről a kezelő állatorvos tud bővebb információt adni. Mivel többször előfordult, hogy az állatok ijedtükben kitörték az ablakot vagy kiásták magukat a pajtából, kertből, stb., ezért feltétlenül szükséges, hogy a bezárt állatokon is legyen nyakörv és vízhatlan biléta a gazdi adataival.

 

Baráti üdvözlettel: Nanda Gopala dasa

Szólj hozzá!

Címkék: kutya veszély petárda


2007.12.22. 00:07 Nandagopaladasa

Állat kisérletek

 

Hello.

Ugye a te fürdőszobapolcodon is előfordult már Colgate fogkrém, Head & Shoulders vagy Pantene sampon, Old Spice vagy Secret dezodor, esetleg egy Hugo Boss vagy egy Laura Biagiotti kölni? Valaki biztosan vett már a háztartásodban Always betétet, Vanish öblítőszert vagy Palmolive szappant. Ezek a termékek egytől egyig állatokon tesztelt készítmények.

Kozmetikai állatkisérletek

A kozmetikumok mellékhatásainak vizsgálatához általában háromféle kísérleti módszert alkalmaznak. Az LD-50-teszt azt méri, hogy a szernek mekkora adagjától pusztul el a kísérleti állatok, egerek, patkányok fele. Így tesztelik például a rúzsokat is. Azt, hogy egy sampon, hajlakk, szempillafesték irritálja-e a szemet, úgy ellenőrzik, hogy kalodába zárt, mesterségesen éberen tartott nyúl szemébe csöpögtetik az anyagot napokon keresztül; az állat természetesen előbb-utóbb megvakul.
A dezodorokat, arckrémeket emlősállatok leborotvált testfelületére kenik, közben figyelik, mennyire pirosodik, duzzad a bőr, kialakul-e gyulladás, esetleg hosszú távon rákosodás.

Szükséges vagy felesleges?

A kozmetikaiparban végzett állatkísérletek feleslegesek, mert
1. állatok kínzásával és megölésével járnak
2. megbízhatatlan, pontatlan eredményt adnak
3. költségesek
4. számos megbízható alternatív kísérleti módszer létezik, melyekkel helyettesíteni lehet őket.

A fejlettebb nemzetek ezt már jó ideje felismerték és be is tiltották az ilyen jellegű teszteket. Az Európai Unió területén 2003-tól tilos a kozmetikai állatkísérletek végzése, 2009-től pedig tilos lesz az ily módon tesztelt termékek behozatala az Unió országaiba:

EU-megállapodás az állatkísérletekről

2009-től tilos lesz az állatokon tesztelt új kozmetikumok behozatala az Európai Unió országaiba. Az illetékesek erről egy 12 órás ülés során döntöttek, mely igencsak megosztotta a résztvevőket. A döntést az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is hivatalosan jóvá kell még hagyniuk

Egy másik döntés már jóval korábban kimondta, hogy 2003-tól tilos a kozmetikumok állatokon való tesztelése az EU-ban, ha létezik megfelelő alternatív módszer az állatkísérletek helyettesítésére. Ez a rendelet azonban nem szabályozta, mikortól tilos az állatokon tesztelt kozmetikumok behozatala az Unió területére.

A döntéshozók azt szeretnék, ha a teljes importtilalom bevezetéséig adott 6 éves "átmeneti periódus" minél több alternatív módszer kifejlesztésére ösztönözné a kutatókat, akik néhány hónap múlva már kénytelenek lesznek a harmadik világ országaiba utazni, ha új kozmetikumokat szeretnének kutyák, macskák, majmok, disznók, nyulak és rágcsálók bőrére kenni, szemébe cseppenteni vagy torkába tömni.

Az állatvédő csoportok, bár örülnek a döntésnek, kifogásolják, hogy néhány nagyon veszélyes kísérletet továbbra is engedélyeznek majd. Szerintük a kozmetikai ipar már így is túl sok időt kapott és eddig sem tett megfelelő lépéseket az alternatív kísérleti módszerek kifejlesztésére.

A brit RSPCA (Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals) állatjogi szervezet csalódottságát fejezte ki, amiért a 14 kísérleti eljárásból hármat egészen 2013-ig lehet majd alkalmazni a kozmetikaiparban, vagyis ezek a kísérletek még 2 év haladékot kaptak a teljes betiltásig.

Ezek pedig a legfájdalmasabb kísérletek mind közül, melyek során a kozmetikai cikkek alapanyagaival kényszeretetnek állatokat, hogy lássák, mennyire mérgező az adott alkotóelem, milyen hatásai vannak a szaporodás során és hogyan terjed szét a mérgező anyag a testben.

Azt egyelőre nem lehet tudni, mit szól az Egészségügyi Világszervezet (WTO) a döntéshez, de az EU illetékesei úgy érzik, "a megoldás WTO-kompatibilis". A kozmetikai multik egyelőre nem kommentálták a döntést.

 Hazánk szerencsére élen járt a kozmetikai állatkísérletek betiltatásában, hiszen már első állatvédelmi törvényünk (1998. évi XXVIII.tv.) kimondja, hogy "szépítőszer, dohány- és egyéb élvezeti cikk, valamint fegyver, ennek alkatrésze, továbbá lőszer előállítása céljából tervezett kísérletre engedély nem adható."

Ennek ellenére hazánkban is rengeteg állatokon tesztelt kozmetikumot találunk a boltok polcain.
Néhány multi továbbra is makacsul ragaszkodik az ódivatú állatkísérletekhez, még akkor is, ha azokat helyettesíteni lehet sokkal megbízhatóbb, alternatív módszerekkel. Némi józan ésszel hamar belátható, hogy pl. egy emberi sejttenyészeten, emberi szöveten, szervkultúrán végzett toxicitási teszt sokkal megbízhatóbb eredményt ad az emberre nézve, mint ha pl. kutya vagináján, vagy hörcsög végbelén tesztelik az adott kozmetikum alapanyagait.Copyright © Zö

Az állatkísérletek természetesen nem csak a kozmetikaiparban tévesztik meg a fogyasztókat. A gyógyászati célú állatkísérletek épp olyan veszélyesek és megbízhatatlanok, mint "szépészeti társaik".

Vitathatatlanul köszönhet a tudomány néhány fontos eredményt az állatkísérleteknek, azonban ne felejtsük el, hogy pl. a penicilin felfedezése idején nem állt még rendelkezésünkre olyan technika, mellyel ma rendelkezünk és ami sokkal megbízhatóbban helyettesítheti az állatkísérleteket.

Számos tragédia származott ellenben abból, hogy állatok százain letesztelt és ártalmatlannak ítélt termékek emberek halálát okozták - hiszen egy adott faj esetében kapott eredmények nem biztos, hogy egy másik faj esetében is ugyanazt mutatják.

Számos eredményt annak köszönhetünk, hogy NEM tesztelték le az adott terméket állatokon (pl. ma sem lenne aszpirinünk, ha azt macskákon is tesztelték volna) és bizonyára rengeteg jó termék sosem jutott el a nyilvánossághoz, mert - bár lehet, hogy emberre veszélytelen - , de esetleg állatoknál súlyos mellékhatásokat okozott

Nyilván kevesen mondanák, hogy szüntessenek be olyan kísérleteket, melyeket kizárólag állatokon lehet elvégezni (bár ezek eredményei kétségesek és morális hátterükről sokat lehetne vitatkozni), azonban a józan ész azt diktálja: ha létezik ugyanolyan megbízható, ugyanolyan hatásos tesztelési metódus, akkor az állatkísérletet azzal HELYETTESÍTENI KELL

Az alternatív kísérleti módszereket ugyanolyan szigorú előírások szabályozzák, mint az állatkísérleteket. Hatékonyságukat ellenőrzik, bevizsgálják, és határozatot hoznak róla, milyen téren ismerik el, milyen területeken lehet bevezetni őket, milyen módon helyettesíthetik az élő állatokon való kísérletezést. Ha tehát egy terméket nem állatokon teszteltek, hanem más, engedélyezett módszerekkel, az pontosan ugyanolyan biztonságos (vagy biztonságosabb), mint az állatkísérletekkel tesztelt termék.

 Szadista állat kisérletek.

 A legtöbb kísérletre, amit állatokon végeznek, még csak azt sem foghatjuk rá, hogy, úgymond, "jó célt szolgál", vagyis emberi, állati betegségek kutatására és gyógymódok, gyógyszerek fejlesztésére szolgál. Az emberi elme hihetetlen gonoszsága megdöbbentő kegyetlenségeket képes kitalálni.

Állatkölyköket vakítanak, süketítenek meg, hogy megnézzék, hogy maradnak életben majd felnőtt korukban, ha külvilági ingerek nélkül nőnek fel; második fejet műtenek egy kutyára, hogy lássák, vajon mi fog történni (ez igen népszerű kísérlet és többen elvégezték már; minden esetben az állat halálával végződött), középkorinak beillő kínzóeszközzel nyújtanak négy felé állatokat, hogy vajon mikor repednek szét a csontjaik; mesterségesen elgyengítik macskák gerincoszlopát, hogy megnézzék, vajon tudnak-e mozogni két lábbal vonszolva magukat; elektromos csatlakozókat műtenek állatok agyába, hogy elektromos impulzusokkal félelmet és fájdalmat válthassanak ki bennük... és ez csak néhány példa. Ezek azok a teljesen felesleges, szükségtelen és céltalan kísérletek, amik ellen szerte a világon minden állatvédő szervezet tiltakozik!

Egy másik terület, ahol sok állatnak kell meghalnia feleslegesen: az oktatás. A fejlettebb országokban (USA, Anglia, Belgium, Hollandia, stb.) az állatok felhasználása szigorúan korlátozva van; semmilyen, más módszerrel helyettesíthető kísérletet nem végeznek az orvostanhallgatók élő állaton. Az állatkísérletek elvégzésére jogosult oktatókat szigorúan, rendszeresen ellenőrzik; a feláldozandó állatokról részletes listát kell benyújtaniuk, és engedélyeztetniük.

Magyarországon is a kísérletek jó részét igyekeznek lehetőség szerint más módszerekkel helyettesíteni, de még mindig rengeteg állatot használnak fel az oktatásban. Ezek nagy részét még a közelmúltban is a gyepmesteri telepekről szerezték be - így bárkivel megtörténhetett, hogy elkóborolt kedvence a műtőasztalon végezte.

A hazai állatvédők egyik legnagyobb eredménye, hogy a 2002 utolsó ülésnapján elfogadott törvénymódosítás értelmében 2004-től kóbor állatok egyedeit kísérleti célra felhasználni tilos! A módosítás kétségkívül a Csányi Vilmos professzor úr kezdeményezésére indult komoly aláírásgyűjtő kampánynak is köszönhető a 17570 összegyült aláírást 200. október 4-én adták át.

 Mit tehetsz te?

 Válassz olyan terméket, amelyet nem teszteltek állatokon. Külföldön ezt "cruelty free" vagy "not tested on animals" cimke jelzi és már itthon is kapható több, kifejezetten állat- és környezetbarát termékcsalád. Ezeket nemcsak, hogy nem tesztelik állatokon, de legtöbbjük nem is tartalmaz állati eredetű anyagokat.

Egyik nagy kedvencünk a Freeman termékcsalád; hazánkban főleg az arcápoló krémek, maszkok, bőrradírok, lemosók kaphatók, de a szomszédos országokban a tusfürdőtől a samponig minden beszerezhető a cégtől. Hasonló szellemiségben készülnek az Ilcsi-kozmetikumok is. Sajnos másik nagy kedvencünk, a Nature Blue pár hónapja kivonult a magyar piacról; az ő termékeiket - melyek azon kívül, hogy nem tesztelték őket állatokon, nem is tartalmaznak állati eredetű anyagokat - már csak külföldön lehet beszerezni.

Érdemes kipróbálni az ALDO VANDINI Natura termékcsaládját is; ízléses kiszerelésű, állatokon nem tesztelt készítmények. Drágábbak egy kicsit, mint a FREEMAN-termékek (amiből pl. egy 532 ml-es testápoló kb. 1000-1100 forint, tehát viszonylag olcsó a kisebb és szinte ugyanennyibe kerülő termékekhez képest); egy 400 ml-es krémhabfürdő pl. 1390 forint.

Sajnos ezt nem mindenki engedheti meg magának, ahogy az exkluzív, szintén környezetbarát Oriflame, Clinique, Yves Roché termékeket sem, de ha jobban belegondolunk, számolgatunk egy kicsit - mennyi idő alatt fogy el egy bármilyen híg tusfürdő és pl. ugynaz FREEMAN-gyártmányban -, ráadásul még a környezetet is védjük vele, a végeredmény mindenképpen az lesz, hogy megéri. A dm- drogerie mark saját termékeit nem teszteli állatokon; és mivel nem is reklámozzák a termékeket, ezek jóval olcsóbbak, mint agyonreklámozott, márkás társaik. Próbáld ki Balea nevű tusfürdőcsaládjukat, hajlakkjukat és más saját, olcsó, jó minőségű termékeiket. [Megjegyzés hölgyeknek: gondolkozz, és számolj - a dm Jessa nevű egészségügyi- és tisztasági betétje például majd 100 forinttal olcsóbb, mint a Procter & Gamble Always-e, és 2 darabbal több is van benne! Nem mindig drágább, ami jobb, és nem mindig jobb, ami drágább!]

Több nagy, állatokon kísérletező cég (pl. Procter & Gamble, Unilever stb.) a nyugati országokban évek óta "élvezi" az állatbarátok bojkottját és masszívan lobbizik, hogy minél tovább árusíthassa állatokon tesztelt termékeit és végezhesse az állatkísérleteket. Vannak azonban olyan multik, melyek az állatvédők nyomásának engedve beszüntették állatkísérleteiket; ilyen pl. a Gillette.

 Néhány állatokon tesztelő cég és termék:

 >>Procter & Gamble Co. (Ariel, Head & Shoulders, Pantene Pro-V, Secret dezodor, Cover Girl make up, Max Factor make up, Crest fogkrém, Tide mosószerek, Pantene samponok, balzsamok és hajápoló termékek, Bold, Camay, Cheer, Comet, Ivory, Spic & Span, Sure, Zest, Dash, Vizir, Rei, Rei in der Tube, Sanso, Lenor, Lenor Trockentuch, Meister Proper, Antikal, Fairy, Pampers, Luvs, Always, Alldays, Attends, Certina, Tempo, Bess, Bounty papírtörlő, Vidal Sassoon Wash & Go, Pantene, Shamtu, Oil of Olaz, Kamill, Certina Med, Litamin, Cliff, Credo, Clearasil, Camay, blend-a-med, Blendax Anti Belag, blend-a-gum, blend-a-dent, Chlorhexamed, Firmodent, Wick, Wick Vaporub, Medinait, Daymed, Ellen Betrix, Henry M. Betrix, Old Spice, Hugo Boss férfi- Parfümök és testápolószerek Laura Biagiotti, Otto Kern, Giorgio Beverly Hills férfi és női -Parfümök és testápolószerek, Pringles chips, Punica gyümölcslé)
>>Colgate-Palmolive Co. (Colgate fogkrém, Palmolive szappan, Ajax, Fab, Speed Stick dezodor, Mennen dezodor, SoftSoap)
>>Clairol Inc.(Hajfestékek, samponok és egyéb hajápoló szerek)
>>Johnson & Johnson (Neutrogena szappan és az összes baba-termék!)
>>Olaz Co./Oil of Olaz (Procter & Gamble) (Oil of Olaz krémek.)
>>Bristol-Myers Squibb (Ban, Bufferin, Comtrex, Excedrin, Finalnet, Keri Lotion, Renuzit, Sea Breeze, Ultra, Vanish, Vitals, Windex)
>>Arm & Hammer (Cow Brand Sütőpor - vajon ezt miért? :-()
>>Carter-Wallace (Arrid and Lady's Choice dezodorok, Nair szőrtelenítő, Pearl Drops fogkrém)
>>Chesebrough-Ponds (Aziza, Faberge, Cutex körömálplók, Vaseline)
>>Helene Curtiss Industries (Finesse sampon, Unilever szappan, Suave)
>>Henkel (Schwarzkopf & Dep)(Mosóporok, hajápoló szerek)
>>L'Oreal (Hajápoló szerek)
>>Jhirmack (Playtex) (Hajápoló szerek)
>>Kimberly-Clark Corp. (Kleenex, Scott Paper, pelenkák)
...és még sokan mások!

Akik termékaiket nem tesztelik állatokon:

 

--Támogasd őket Te is!Vásárolj tőlük!--


Amway Co.
Avon Products,
Inc.Benetton Cosmetics Corp.
The Body Shop,
Inc.Chanel,
Inc.Clinique
dm - Drogerie Markt
Estée Lauder Cosmetics
Free Spirit Enterprises
Freeman Cosmetics Corp.
Yves Rocher, Inc.
Wella Corporation,
United Color of Benetton Tribu
Beiersdorf (Nivea, Eucerin, La Prairie, Atrix, Labello)
ALDO VANDINI
Nature Blue
The Body Shop
Revlon, Inc.
Ilcsi kozmetikumok (magyar gyártmány!)

Dr. Hauschka kozmetikumok (már itthon is kapható) 
Lush kozmetikumok 
Malu Wiltz és Art Deco
KAVALKÓ FAMILY Bioaktív krémcsalád (magyar gyártmány!)
Lancome
NORIT Kozmetikai Kft.
Neutro Roberts
SanoVera
Tesco termékek
Noiro (pl. Herbina dezodor)
Bloom - Holt tengeri natúr kozmetikumok
Alex termékcsalád (Florin Co., magyar gyártmány!)
Albero del té Australiano (teafa-olajas fogkrém, sampon)
Dabura (itthon is kapható, indiai fogpaszta)

 

A fenti lista természetesen nem teljes, csupán néhány név, ami a magyar fülnek is ismerősen cseng

 

A fenti listák az állatok jogaiért harcoló egyik legnagyobb szervezet a PETA, azaz People for the Ethical Treatment of Animals  állandó felmérései alapján készültek. (A szervezet lehetőségeihez mérten ellenőrzi a magukat nem tesztelőknek valló cégeket.) Teljeskörű katalógusukat az állatokon tesztelt és nem tesztelt termékekről megrendelheted itt:
501 Front Street, Norfolk, VA 23510
Tel: (800) 757 622, Fax: (800) 757 622 045

 

Tudtad-e? :

 Az állatkísérletek 63%-a hadászati célokat szolgál, 31%-ukat kozmetikai szerek tesztelésére használják, és alig 6%-uk az, amit gyógyászati célból végeznek!

Tudtad-e? : 

Megkérdeztünk egy végzős orvostanhallgatót, tanulmányai során hány élő állat került bonckése alá.
"Állatkísérleteket egyedül élettanon végzünk; csoportonként hetente egy béka 1 éven keresztül; 30 gyakorlat vagyis 30 béka - ha jól számolom, 3 béka/fő. Ezen kívül csoportonként 1 nyuszi/év és az egész képzési idő alatt 1 patkány/fő. Az állatkísérletek helyett jórész számítógépes modellezésből tanulunk."

 

Tudtad-e? :

 

Számos alternatív módszert ismerünk, melyekkel helyettesíteni lehet az állatkísérleteket.
Címszavakban:
-sejttenyészet, sejtklónozás, anyasejtek
-audiovozuális elektronikus kísérleti szimuláció
-autopsia - post-mortem emberi tanulmányozás
-adatbankok használata
-klinikai és járványügyi tanulmányok embereken
-mikroorganizmus-tenyészet
-növényi szövetek és sejtek használata
-biokémiai metódusok
-számítógépes modellezés
Az alternatív módszerekről bővebb infót az alábbi oldalakon találsz. (Némelyik oldalon egész adatbankok vannak az alternatív kísérleteket tartalmazó tanulmányokról, websiteokról.)
About NON-ANIMAL Research / Alternatives and Animal use in the Life Sciences / Alternatives to Animal Experimentation / Alternatives to animal testing / Animal Welfare Information Center / FRAME. Fund for the Replacement of Animals in medical experiments / ICCVAM. NICEATM. Alternative Test Methods / Institutional Animal Care and Use Committee / Laboratory Animal Welfare Training Exchange / Non-Animal Methods in Biomedical Research / UCCAA. University of California. Center for Animal Alternatives

 

Baráti üdvözlettel: Nanda Gopala dasa

15 komment

Címkék: állat kisérlet